odśnieżanie dachów

W okresie zimowym wykonujemy usługi związane z usuwaniem nadmiaru śniegu z dachu, czy niebezpiecznych nawisów śnieżnych, sopli itp. Swoje usługi kierujemy głównie do administratorów i właścicieli budynków posiadających dachy strome.

Zachęcamy do podpisywania umów na stałą obsługę podczas zimy, co znacznie zmniejsza koszty i zapewnia terminowość wykonania usługi. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie do prowadzenia prac na wysokości, szkolenia BHP oraz właściwy sprzęt chroniący przed upadkiem.

Nasza firma jest ubezpieczona i zawsze posiadamy aktualną polisę od O.C. (deliktowe i kontraktowe) odpowiedniej wysokości.