przycinka drzew

Dysponujemy konieczną wiedzą i sprzętem aby w sposób nieinwazyjny i bezpieczny wykonać zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie parków, ogrodów oraz pojedynczych drzew. Wykonujemy redukcje koron, cięcia techniczne i pielęgnacyjne, a także całkowite wycinki drzew.

Zastosowanie technik alpinistycznych pozwala na prowadzenie prac w miejscach niedostępnych dla podnośników koszowych. Stosując techniki linowe możliwe jest wykonywanie cięć i opuszczanie konarów bez konieczności dewastacji wszystkiego poniżej, co jest istotne, w przypadku drzew rosnących nad budynkami, liniami energetycznymi itp.

Realizujemy także trudne wycinki na cmentarzach czy parkach oraz obiektach wymagających szczególnej uwagi i precyzji, ze względu na wartość materialną otoczenia poniżej.